Việc điều trị xóa nếp nhăn với FILLERINA có gây dị ứng da không?